• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

September 27, 2020

हजारो वर्षे आपल्या ह्या नद्यांनी आपल्याला कवेत घेऊन आपल्या आईप्रमाणे आपलं भरण-पोषण केलं. आता वेळ आली आहे आपण त्यांना कुशीत घेऊन त्यांचं पोषण करण्याची.
आज एकादशी आहे

Daily Quote

September 27, 2020


Loading...
Loading...
 
Close