Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 27, 2020

"സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം, ഈ നദികൾ നമ്മുടെ അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. "
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

September 27, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close