• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

September 23, 2022

आत्मज्ञान प्रकाशाबद्दल नाहीये. ती एक अशी दृष्टी आहे जी प्रकाश आणि अंधकार, यांच्या पलीकडची आहे.
आज सद्गुरु संबोधि दिवस आहे, उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

September 23, 2022


Loading...
Loading...
 
Close