• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

September 21, 2022

जर आपण आपलं मन शांत ठेवू शकलो नाही, तर जग कसे काय शांत राहील? बाह्य जग हे मानवी मनाचे प्रतिबिंब आहे.
आज एकादशी आहे, आंतरराष्ट्रीय शांती दिन

Daily Quote

September 21, 2022


Loading...
Loading...
 
Close