User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

October 18, 2021

Quotes Inspirational - Devotion
माझ्या आयुष्याचा प्रत्येक पैलू भक्तीमध्ये भिजलेला आहे. भक्ती ती कुठल्या वर बसलेल्या देवाबद्दल नाही, तर माझ्या आजूबाजूच्या सगळ्याबद्दल.

Daily Quote

October 18, 2021


Loading...
Loading...
 
Close