User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

October 12, 2021

quotes god - achala arpanam a powerful practice to receive devis grace
जो कोणी देवीच्या कृपेस पात्र होतो तो व्यक्ती धन्य आहे. तुम्ही एक असे जीवन जगाल, जे तुमच्या कल्पनेच्या, क्षमतेच्या आणि यशाच्याही पलीकडे असेल.

Daily Quote

October 12, 2021


Loading...
Loading...
 
Close