• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

October 02, 2021

महात्मा म्हणजे एक महान आत्मा. एखादा महान तेव्हाच होतो जेव्हा तो सर्व ओळखींच्या पलीकडे जाऊन शुद्ध जीवन म्हणून कार्य करतो.
आज एकादशी आहे , आज गांधी जयंती आहे

Daily Quote

October 02, 2021


Loading...
Loading...
 
Close