• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 20, 2022

मौन हे सृष्टी आणि सृष्टीकर्ता, जीवन आणि मृत्युच्या पलीकडचे एक ठिकाण आहे. जसजसे तुम्ही मौनाचा सराव करता, तसे हळूहळू तुम्ही मौन होता.

Daily Quote

May 20, 2022


Loading...
Loading...
 
Close