User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

May 17, 2021

quotes on life - silence
मौन हे सृष्टी आणि सृष्टीकर्त्याच्याही पलिकडचे स्थान आहे; अगदी जीवन आणि मृत्यूच्याही पलिकडचे. जसजसा तुम्ही मौनाचा अभ्यास करता, तुम्ही मौन बनता.

Daily Quote

May 17, 2021


Loading...
Loading...
 
Close