User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

June 30, 2019

Quotes About Life - How to progress rapidly on the spiritual path
तुमच्या दुःखांचं उगमस्थान व तुमच्या कल्याणाचा स्रोत हे दोन्ही तुमच्या आतच आहेत ह्या जाणीवेसाहित वावरणे म्हणजेच आध्यात्माच्या मार्गावर असणे आहे.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

June 30, 2019


Loading...
Loading...
 
Close