User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

June 19, 2021

quotes about life - sadhguru speaks on how to live without morals
जर तुमच्यातली माणुसकी मेली असेल, तर तुम्हाला पुष्कळ नैतिकतेची गरज भासेल. जर तुमची माणुसकी जिवंत असेल आणि ओसंडून वाहत असेल, तर स्वाभाविकपणे स्वत:साठी आणि तुमच्या आजूबाजूच्या प्रत्येकासाठी जे सर्वोत्तम आहे तेच कराल.

Daily Quote

June 19, 2021


Loading...
Loading...
 
Close