• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 23, 2021

गुरूपौर्णिमा भौतिक प्रकृतीपलीकडे जाण्याच्या मानवी क्षमतेचा आणि आदियोगी, ज्यांमुळे हे शक्य झाले, त्यांचे माहात्म्य साजरे करणारा उत्सव आहे. कृपेस पात्र होण्यासाठी सर्वांत शुभ दिवस.
आज गुरु पौर्णिमा आहे

Daily Quote

July 23, 2021


Loading...
Loading...
 
Close