Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 06, 2021

जर तुम्हाला वाटत असेल की काहीतरी किंवा कुणीतरी तुमच्या विरुद्ध आहे, तर तुम्ही तुमची योगस्थिती गमावली आहे, तुम्ही तुमची सर्वसमावेशकता गमावली आहे.

Daily Quote

July 06, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close