Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 06, 2021

ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ.

Daily Quote

July 06, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close