• Subscribe
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

December 03, 2021

कुणाचेच शरीर किंवा मन परिपूर्ण नाही, त्या दृष्टीने, आपण सर्वजण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अपंग आहोत. पण शारीरिक आणि मानसिक आयामांच्या पलीकडे, सर्व प्राणी अगदी समान आहेत.
उद्या अमावस्या आहे

Daily Quote

December 03, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close