• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

August 05, 2021

योजना असणे चांगली गोष्ट आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे आहे उद्देश्य असणे. जर तुमच्याकडे उद्देश्य असेल, तर योजना विकसित होऊन प्रत्यक्षात उतरतील.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

August 05, 2021


Loading...
Loading...
 
Close