• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

September 29, 2021

ഒരിക്കലും ആരെയും വലുതായി കാണരുത്, ഒരിക്കലും ആരെയും ചെറുതായി കാണുകയുമരുത്. എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളതുപോലെതന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെ അനായാസമായി കടന്നു പോകും.

Daily Quote

September 29, 2021


Loading...
Loading...
 
Close