• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

October 21, 2020

നമ്മൾ ഭൂമിയിലാണെന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഭൂമിയാണ്! ഇതു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമോ അതോ നിങ്ങളെ മണ്ണിൽ സംസ്കരിച്ചതിനു ശേഷമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളോ? അതു നിങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാം.

Daily Quote

October 21, 2020


Loading...
Loading...
 
Close