User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

October 16, 2021

0
നമ്മുടെ ശരീരം അടിസ്ഥാനപരമായി മണ്ണും ജലവുമാണ്. നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

October 16, 2021


Loading...
Loading...
 
Close