Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

October 16, 2021

നമ്മുടെ ശരീരം അടിസ്ഥാനപരമായി മണ്ണും ജലവുമാണ്. നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

October 16, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close