• Subscribe
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

March 28, 2020

"ഒരു ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ എത്രത്തോളം ഉത്കൃഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ സ്വയം അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയായിത്തീരാന്‍ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുക."

Daily Quote

March 28, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close