• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 30, 2021

നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച വഴിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതു പോലെ തന്നെ, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗപ്രദമാകൂ.

Daily Quote

June 30, 2021


Loading...
Loading...
 
Close