Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 08, 2021

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  അവർ വഴി മുഴുവൻ  താണ്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടം.

ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ് , നാളെ അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

July 08, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close