• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 10, 2022

ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹ്ളാദഭരിതനും മനുഷ്യത്വം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നവനുമാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.

Daily Quote

January 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close