Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 10, 2022

કોઈને ખુશ કરવાની કોશિશ ના કરો. જો તમે ખરેખર આનંદિત હશો અને તમારામાંથી માનવતા ટપકતી હશે તો બધા જ તમારાથી ખુશ રહેશે.

Daily Quote

January 10, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close