Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

August 30, 2019

"ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും സ്വർഗത്തെ കാംക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . ഏറ്റവും ഉന്നതമായതു മുക്തിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുക്തിയാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം."
ഇന്ന് അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

August 30, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close