Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

November 01, 2021

ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಧಾವಿತನವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಯೋಗಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ದಂತಕಥೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

November 01, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close