• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 20, 2022

ಮೌನ ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಯಾಮ, ಜೀವನ-ಮರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಯಾಮ. ಮೌನವನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೀವು ಮೌನವೇ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು.

Daily Quote

May 20, 2022


Loading...
Loading...
 
Close