User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 20, 2022

ಮೌನ ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಯಾಮ, ಜೀವನ-ಮರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆಯಾಮ. ಮೌನವನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೀವು ಮೌನವೇ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು.

Daily Quote

May 20, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close