Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 16, 2019

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇಳಲಾರಿರಿ, ಹಾರಲಾರಿರಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲರಾರಿರಿ - ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಭಾವನೆಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಕೆಳಗುರುಳಬೇಕು.
ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Daily Quote

June 16, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close