User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

April 06, 2021

quotes deep - sadhguru explains that his own capabilities never left him in doubt as to whether he could make a living
ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

April 06, 2021


Loading...
Loading...
 
Close