Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

July 04, 2022

જો તમે પોતાનો ગર્વ, પોતાનો અહંકાર અને પોતાનું મહત્ત્વ બાજુ પર મૂકી દો તો તમે કૃપાને ઉપલબ્ધ બની જશો.

Daily Quote

July 04, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close