Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 18, 2023

કદાચ તમે તે નથી કરી શકતા જે બીજું કોઈ કરી શકે છે - તો શું થયું. તમે બસ જે તમે કરી શકો છો તેને શ્રેષ્ઠ રીતે કરો, અને જીવનમાં બસ તેનું જ મહત્ત્વ છે.
આજે એકાદશી છે.

Daily Quote

January 18, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close