Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 24, 2020

గురువు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక సన్నిధి. ఈ శక్తినీ, సంభావ్యతనూ ఉపయోగించుకోవాలంటే, మీరు చేయవలసిందల్లా మీరు ఒక అవకాశం కావడమే.

Daily Quote

September 24, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close