Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 15, 2021

విజయదశమి విజయానికి గుర్తు. తమ పరిమితులపై విజయం సాధించినప్పుడే, జీవితం యొక్క వైభవం అవగతమౌతుంది.
ఈ రోజు విజయదశమి

Daily Quote

October 15, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close