Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 04, 2019

ఆదియోగి అంటే మిమ్మల్ని మీరు పరిణామం చేసుకుని, మీ భవితవ్యాన్ని మీరే సృష్టించుకోవడానికి కావలసిన ఉపకరణాలకు మూలం, ఒక అవకాశం ఇంకా దానికి ప్రతీక.
ఈ రోజు అమావాస్య

Daily Quote

May 04, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close