Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 18, 2021

నిర్బంధ స్థితి నుండి చైతన్యానికి వెళ్ళడ మొక్కటే మానవునికి, ఈ సమస్త మానవాళి విముక్తికి ఉన్న ఏకైక మార్గం.

Daily Quote

July 18, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close