Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
മലയാളം
 

March 25, 2023

धेरैजसो मानिसहरू आफैँले बनाएका सीमाहरूभित्र बन्दी छन्; स्वयम्‌ले आफूलाई बन्दी बनाएका हुन् भन्ने कुरा बुझेका छैनन् ।

Daily Quote

March 25, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close