Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

August 20, 2022

कहिलेकाहीँ, तपाईंको जीवनमा केही गलत भइदिन सक्छ । तर यदि तपाईंको मन र तपाईंका ऊर्जाहरू नै तपाईंलाई आरोपित गर्नमा केन्द्रित छन् भने, यो यातनाहरूको श्रृङ्खला बन्नेछ ।

Daily Quote

August 20, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close