Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

April 23, 2024

कर्म अर्थात् तपाईँको जीवन स्वयम् तपाईंले निर्माण गर्नुभएको हो ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

April 23, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close