Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
ગુજરાતી
 

October 04, 2022

जर तुम्ही तुमच्यापाशी असलेल्या साधनांना, ज्यामध्ये तुमचं शरीर आणि मन सुद्धा समाविष्ट आहे, आदराने हाताळले, तर प्रत्येक कृती ही एक आनंदी आणि फलदायी प्रक्रिया होईल.
आज आयुध पूजा आहे, उद्या एकादशी आहे

Daily Quote

October 04, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close