Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

May 30, 2023

जीवन हे वरदानही नाही किंवा शिक्षाही नाही; तो फक्त एक चमत्कार आहे. जर तुम्हाला त्यावर स्वार व्हायला जमलं, तर ते सुंदर आणि छान बनतं. जर तुम्हाला त्यावर स्वार व्हायला जमलं नाही, तर ते कुरूप आणि त्रासदायक बनतं.
उद्या एकादशी आहे

Daily Quote

May 30, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close