Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 14, 2019

वेळ हा आपण सर्वांसाठी एकाच गतीने व्यय होत आहे. वेळेबद्दल तुम्ही काही करू शकत नाही, पण अवश्य तुम्ही तुमच्या जीवन-उर्जेचे व्यवस्थापन करू शकता.
आज एकादशी आहे

Daily Quote

May 14, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close