Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 21, 2019

बहुतेक माणसं आपलं आयुष्य जणू एका दार मोडून पडलेल्या पिंजरातल्या पक्ष्याप्रमाणे जगतात. पिंजरा सोन्याच्या मुलाम्यानं सजवण्यात ते इतके मग्न आहेत की आपल्या अलौकिक संभावनेत भरारी घेणं ते विसरूनच गेलेत.

Daily Quote

July 21, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close