Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

February 12, 2024

सत्याचा शोध म्हणजे तुम्ही हे मान्य करत आहात की तुम्हाला माहित नाही. एकदा तुम्ही तुमची पाटी कोरी केली, की मग त्यावर सत्य आपली छाप उमटवतं.

Daily Quote

February 12, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close