Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 26, 2021

മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല - നദികൾ ഒഴുകാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ചെടികൾ  ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു വീഴുന്നതിനു മുന്നേതന്നെ നമുക്കിത് സംഭവ്യമാക്കണം. കാവേരി കാളിങ് .

Daily Quote

September 26, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close