Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 20, 2021

എല്ലാക്കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ഉത്സവം പോലെ സമീപിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഗൗരവപൂർവമല്ലാതെയും അതേ സമയം പൂർണമായും മുഴുകാൻ ശീലിക്കും
ഇന്നു പൌര്‍ണമിയാണ്

Daily Quote

September 20, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close