Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 07, 2020

ഓരോ സന്ദർഭവും ഒരവസരമാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കു ക്ഷേമം കൊയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം - അതു നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

Daily Quote

November 07, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close