Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 28, 2021

യുക്തിചിന്തയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതം എന്ന ഈ സർക്കസിലെ ഒരു കോമാളിയായിത്തീരും.

Daily Quote

May 28, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close