Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 31, 2020

നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തുതന്നെയായാലും - നിങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാനും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നു കാണിക്കുവാനും ഉള്ള സമയം ഇതാണ്.

Daily Quote

July 31, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close