Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 30, 2019

ജീവിതം ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, പ്രശ്നമല്ല. ആ പ്രക്രിയയ്ക്കായി നിങ്ങൾ സ്വയം സജ്ജമായിട്ടുണ്ടോ എന്നു മാത്രമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്.
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

July 30, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close