Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 28, 2020

"ഇപ്പോള്‍ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം മണ്ണാണ്. മണ്ണിന്‍റെ നിലവാരം കുറയുന്നതു തടഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍, ഈ ഭൂമി മനുഷ്യനു ജീവിക്കാന്‍ യോഗ്യമല്ലാതാകും."

Daily Quote

July 28, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close